خاطره بسیار جالب توسط یک دانشجوی پزشکی

بیاییم "انصاف" را بیاموزیم

بسم الله الرحمن الرحیم       

 سلام علیکم  

 وقت بخیر

“خاطره بسیار جالب توسط یک دانشجوی پزشکی”

زمانی كه ما دانشجوی پزشکی بوديم در بخش قلب استادی داشتيم كه از بهترين استادان ما بود.

مقالات ذات صلة

او در هر فرصتی كه بدست مي آورد سعی می كرد نكته جدیدی به ما بياموزد و دانسته های خود را در بهترين شكل ممكن به ما منتقل می كرد.

او در فرصتهای مناسب، ما را در بوته “تجربه و عمل” قرار می داد.

در اولين روزهای بخش ما را به بالين یک مرد جوان كه تازه بستری شده بود برد.

بعد از سلام و ادای احترام، به او گفت:

اگر اجازه می دهيد اين همكاران من نيز قلب شما را معاينه كنند.

مرد جوان نيز پذيرفت.

سپس رو به ما كه تركيبی از كارآموز و كارورز بوديم كرد و گفت:

هر یک از شما صدای قلب اين بيمار را به دقت گوش كنيد و هر چه می شنويد روی تكه كاغذی يادداشت كنيد و به من بدهيد.

نظر استاد از اينكه اين شيوه را بكار می برد اين بود كه اگر كسی از ما تشخيص اش نادرست بود از ديگری خجالت نكشد.

هر یک از ما به نوبت، قلب بيمار رامعاينه كرديم و نظر خود را بر روی كاغذی نوشته، به استاد داديم.

همه مايل بوديم بدانيم كه آيا تشخيصمان درست بوده يا خير؟

استاد نوشته های ما را تک تک مشاهده و قرائت كرد. جوابها متنوع بودند. یکی به افزايش ضربان قلب اشاره كرده بود،

الطبيب قاسم إسطنبولي

يکی به نامنظمی ريتم آن، يکی نوشته بود ضربانات طبيعی هستند، یکی ريتم گالوپ ضعيف شنيده بود، يکی اظهار كرده بود كه بيمار چاق است و صداهای مبهم شنيده ميشوند و يکی به وجود صدای اضافی در يکی از كانونها اشاره كرده بود.

استاد چند لحظه ای سكوت كرد و به ما می نگريست، منتظر بوديم تا يکی از آن نوشته ها را كه صحيح تر بوده معرفی نمايد.

اما با كمال تعجب استاد گفت:

متاسفانه همه اينها غلط است.

و در حاليكه تنها كاغذ باقيمانده دردست راستش را تكان می داد، ادامه داد:

تنها كاغذی كه مي تواند به حقيقت نزدیک باشد اين كاغذ است كه نويسنده آن بدون شک انسانی صادق است كه

می تواند در آينده “پزشكی حاذق” شود.

نوشته او را می خوانم، خودتان “قضاوت” كنيد.

همه “سر پا گوش” بوديم تا استاد آن نوشته صحيح را بخواند.

 

الطبيب داود يونس 

ايشان گفت:

در اين كاغذ نوشته متاسفانه به علت “كم تجربگی” قادر به شنيدن صدایی نيستم و در حاليكه به چشمان متعجب ما می نگريست ادامه داد:

من نمی دانم در حاليكه اين بيمار دكستروكاردی دارد، و قلبش در طرف راست قرار گرفته شما چگونه اين همه صداهای متنوع را در طرف چپ سينه او شنيده ايد؟

بچه های خوب من، از همين حالا كه “دانشجو” هستيد بدانيد كه تشخيص ندادن “عيب” نيست ولی تشخيص “غلط گذاشتن” بر مبنای یک “معاينه غلط”، “عيب بزرگی” محسوب ميشود و می تواند برای بيمار خطرناک باشد.

در پزشكی “دقت،” “صداقت،” “حوصله” و “تجربه” حرف اول را مي زنند.

سعی كنيد با “بی دقتی” برای بيمار خود، تشخيص نادرستی ندهيد و يا برای او تصميمی ناثواب نگيريد.

در هر موردی “تشخیص منصفانه” باید داشته باشیم در این صورت قضاوت کمتری خواهیم داشت.

“پس مطلب فوق یک درس انسانی است نه فقط پزشکی”

بیاییم “انصاف” را بیاموزیم تا “انسانیت” را در زندگی جاری کنیم

الطبيب قاسم إسطنبولي / الطبيب جواد فلاح / الطبيب خليل جباعي

الطبيب محمد زارع / إيران – جامعة الشهيد بهشتي 

الطبيب نور محمدي / إيران – جامعة الشهيد بهشتي 

الطبيب خليل القتات / جامعة الشهيد بهشتي – إيران

 

الطبيب ناصر مظفري / جامعة الشهيد بهشتي – إيران

الطبيب مازن حلاوي / الطبيب قاسم إسطنبولي

الطبيب الجراح علي زين

جامعة الشهيد بهشتي / إيران ( مهر – 1357).

الطبيب قاسم إسطنبولي / الطبيب خليل عباس 

الطبيب محمود تامر / الطبيب قاسم إسطتبولي / الطبيب حكمت خليفة

جامعة الشهيد بهشتي / إيران 

 

الطبيب الجراح سعد الله روميه

جامعة الشهيد بهشتي / إيران ( مهر – 1357).

الطبيب خليل عباس / الطبيب داود يونس / الطبيب قاسم إسطنبولي / الطبيب علي زين .

 

الطبيب الإعلامي قاسم إسطنبولي

 

الطبيب محمد زارع / إيران

الطبيب باقر بور / إيران

جامعة الشهيد بهشتي / إيران

الطبيب خليل عباس / جامعة مشهد

جامعة الشهيد بهشتي / جامعة ملي إيران سابقاً

الطبيب قاسم إسطنبولي / الطبيب خليل عباس / الطبيب حسيب حيدر / الطبيب علي زين .

جامعة الشهيد بهشتي / إيران – مهر 1357 ( ملي سابقاً ).

الطبيب خليل القتات / جامعة الشهيد بهشتي ( ملي سابقاً ).

الطبيب مسعود سابقى / جامعة الشهيد بهشتي ( ملي سابقاً ).

الطبيب نهاد عليان / جامعة طهران – إيران .

الطبيب قاسم إسطنبولي / صور – لبنان .

جامعة الشهيد بهشتي ( ملي سابقاً ) / إيران 

الطبيب خليل عباس / الطبيب قاسم إسطنبولي

 

جامعة الشهيد بهشتي ( ملي سابقاً ).

 

المرحوم الأستاذ الطبيب حكمت / جامعة الشهيد بهشتي .

الطبيب محمد زارع / إيران

الطبيب قاسم إسطنبولي / صور – لبنان .

الطبيب عباس عواضة ( جراحة قلب و شرايين ) / الطبيب قاسم إسطنبولي

جامعة الشهيد بهشتي ( ملي سابقاً ) / إيران

الطبيب الإعلامي قاسم إسطنبولي

 

 

 

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى